Автоматизація виробництва і дистрибуції YUKO: зміна парадигми в управлінні запасами

управління запасами

Автоматизація виробництва чи дистрибуції, як рішення впливає не тільки на процес постачання, але й на весь ланцюг планування та організації виробництва та/або розподілу продукції. Провідний виробник моторних олив YUKO впровадив систему управління запасами INTUIFLOW на основі алгоритмів підходу Demand Driven MRP.

У результаті при збільшенні виробництва і реалізації готової продукції вдалося знизити загальний рівень запасів, зменшити зайві запаси і неліквіди майже в 2 рази, підвищити ефективність використання оборотних коштів.

У статті ми більш детально обговорюємо розвиток проекту та зміну парадигми в управлінні виробництвом і розподілом.

Про компанію

Найпопулярніший український виробник моторних олив YUKO постачає свою продукцію більш ніж в 50 країн світу. При таких масштабах немає простого маркетингового та логістичного рішення. Ринок мастильних матеріалів, автомобільних олив характеризується гострою конкуренцією. В даному випадку головною перевагою виробника є рівень обслуговування клієнтів та якість товарів.

Сировиною для продукції YUKO є нафтові дистиляти, тому ринок нафтопродуктів був і є складним з точки зору захисту ланцюга постачань.

Компанія виробляє понад 300 найменувань мастильних матеріалів не тільки власної торгової марки, а й десятків марок компаній-партнерів.
При цьому для кожного матеріалу доступний асортимент готової продукції – за обсягом і матеріалом упаковки, від туб до металевих бочок. Таким чином, загальний асортимент готової продукції становить понад 2000 SKU.

Виробництво такого широкого асортименту продукції вимагає величезної кількості сировини та матеріалів, побудови складних ланцюгів постачань. Вимоги до планування та вартість помилок доставки також зростають. Через них складно підтримувати ритмічний графік виробництва.

Відсутність принаймні одного важливого компонента на складі може призвести до простою виробництва, несвоєчасних поставок продукції та втрати клієнтів.

Після отримання затриманої доставки цехам доводиться працювати понаднормово, щоб надолужити згаяне. При цьому на складах накопичуються неліквідні залишки, тому частина оборотних коштів «заморожується». Крім того, робочий час працівників та інших ресурсів витрачається на зберігання та облік необоротних матеріалів.

Враховуючи розмір і складність матеріально-технічного забезпечення YUKO, проблема була вирішена за допомогою файлів Excel. Процес закупівель був не структурований і не автоматизований, а базові умови логістики для кожного SKU не визначені. Співробітники мали додаткові труднощі з обробкою спеціальних замовлень, створених для конкретних клієнтів.

Така ситуація гальмувала розвиток підприємства. Управління запасами у виробництві, формування та захист ланцюгів постачань, матеріальне та виробниче планування потребують надійного та сучасного інструментарію. Саме тому у пошуках рішення керівництво YUKO дослідило можливість підходу DDMRP.

По-перше, топ-менеджмент компанії відзначило такі переваги підходу:

 • планування потреб у постачанні матеріалів відповідно до споживчого попиту,
 • значне скорочення термінів виконання замовлення;
 • використовуючи алгоритми, що розраховують буфери запасів, можна своєчасно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури, усуваючи піки або спади продажів.

У проекті впровадження DDMRP для забезпечення максимального попиту необхідно було забезпечити постійну наявність необхідного запасу всієї номенклатури готової продукції, напівфабрикатів, сировини та тари в кількості понад 4500 SKU.

Для розуміння нового підходу до управління матеріальними потоками важливо відзначити, що всі ключові спеціалісти компанії пройшли комплексне навчання за методологією DDMRP. Перше, це проходження дводенного семінару за програмою Demand Driven Planner. Подальше навчання проводилося на кожному з 3 етапів реалізації проекту, охоплюючи всі аспекти управління ланцюгами: оперативний, тактичний і стратегічний.

Результати впровадження сучасних технологій в управлінні запасами

Впровадження нових технологій – це завжди складний процес. Навчання співробітників і занурення в нові методології повинні бути інтегровані в поточну роботу. Звісно, ​​повсякденні виробничі проблеми не зникли. Тому важливу роль у проекті зіграли згуртованість та підхід команди до впровадження системи управління матеріальними потоками, що принесе бізнесові результати.

Тепер переходимо до ефектів:

Динаміка індексу управління виробничими запасами YUKO за 9 міс

 • Запаси готової продукції зменшилися на 8%, а продажі зросли на 13%:

автоматизація виробництва

 • Зниження кількості готової продукції в «надлишковому» стані на 60%:

 

автоматизація виробництва

 

 • Але головне, що якісна зміна відбулася не тільки в процесі управління запасами, а й у всьому виробничому процесі.
 • Відбір став систематизованим, терміни виконання замовлень скоротилися, налагодився ритмічний виробничий цикл.
 • Підприємство покращило продуктивність праці та показники обслуговування. Значно зросла частка замовлень, доставлених в повному обсязі та вчасно, у загальній кількості отриманих замовлень.
 • Використання матеріалів і складських приміщень готової продукції стало більш раціональним, а облік упорядкованим.

За словами Дмитра Васильєва (директор з фінансів), результати впровадження системи перевершили початкові очікування та вийшли за рамки управління запасами, торкнувшись усіх сфер роботи менеджерів компанії:

“Мета автоматизації полягала в допомозі підрозділам підприємства – збуту, закупівлі, а також відділу, що розподіляє виробничі потужності. Але разом із цим ми отримали зміну світогляду наших спеціалістів. Не треба було шукати нову інформацію – вся необхідна інформація вже наявна, просто неправильно інтерпретувалася. Але безладне накопичення інформації як такової не призводило до успіху. Сенс кожної окремої події проявляється в контексті наступних подібних подій, тобто в певному потоці” – ділиться досвідом фінансовий керівник.

Посилення результатів можливе: масштабування на дистрибуцію

Керівництво YUKO вирішили не погоджуватися на статус-кво і також розширити свій підхід до дистрибуції, оскільки тут є можливості для розвитку. Початкові умови процесу дистрибуції були такими:

 • 4 регіональних центри з понад 400 товарними одиницями готової продукції на кожному складі
 • Поповнення складських запасів регіонального представництва відбувалося на основі прогнозу продажів менеджера та особистого уявлення про необхідні товарні запаси.
 • Розміри запасів виявилися завищеними, і враховуючи позитивні результати впровадження методології на виробництві, з`явились позитивні очікування і щодо впровадження методології в регіональних представництвах.

Звичайно, компанія вже пройшла цей шлях, тому цей підхід було легше реалізувати. Досить було зібрати команду, провести навчання, створити розділ поточного процесу, внести зміни згідно з методикою. Через 4 місяці масштабування ми отримали перші результати.

Динаміка показників в управлінні запасами в дистрибуції YUKO за 6 міс

 • Зменшено запаси з 13 млн.грн. до 6,5 млн. грн. на тлі зростання продажів:

автоматизація виробництва

 • Кількість товарів у надлишковому стані зменшилася з 81% до 45% (тобто майже вдвічі):

автоматизація виробництва

 

Серед інших переваг:

 • Значно покращився рівень обслуговування для компанії.
 • У більшості випадків на складі тепер є ходова продукція, що гарантує збільшення продажів. При цьому майже немає неходових товарів (тільки «під замовлення»). Хоча в деяких випадках це може призвести до зниження продажів, але оборотність запасів значно покращується.
 • Усунення розбіжностей між виробництвом і продажами;
 • Розробка та структурування процесів постачання та виробничих планів.
 • Встановлення контролю за всіма ланцюжками постачань: сировини і готової продукції (включаючи розподіл) в єдиній системі.
 • Автоматичний обмін інформацією між обліковою системою компанії та INTUIFLOW.

Таким чином ми змогли правильно налаштувати потік вхідних даних, що є необхідною умовою для правильної обробки інформації.

Автоматизація виробництва та дистрибуції YUKO, висновки

Потенціал DDMRP і технологія, яку ця методика реалізує, будуть все більше цікавити компанії різних галузей і розмірів. У розпал глобальних економічних потрясінь конкурентоспроможність компанії значною мірою залежить від її здатності реагувати на коливання ринкового попиту, ефективності оборотного капіталу та управління ланцюгом постачань. Застосування концепції DDMRP, створеної з урахуванням світової практики виробничо-постачальних організацій, допомагає компаніям знаходити відповіді на виклики сучасної економіки та досягати необхідних ефектів.

Author: Чорна Карина

Co-founder of Representative office of Demand Driven Institute in CIS region, business trainer