Головна

Збільшення ROI

Ріст рівня сервісу

Контроль операційних витрат

Вивільнення оборотних коштів

Пришвидшення потоку

Швидка реакція на попит

Захист вузьких місць у ланцюгу постачання

Ріст швидкості та надійності ланцюга постачання

Сила простоти

Автоматизація рутини

Швидкий процес прийняття рішень

Зосередженість на відхиленнях, а не на прогнозі

DDMRP - методологія планування, моделювання та управління ланцюгом постачання

Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) – це інноваційна методологія моделювання, планування та управління ланцюгами постачання для захисту та забезпечення потоку матеріалів та інформації.

Роками фахівці з управління ланцюгами постачання боролися з головною суперечністю всередині системи — як дотримуватися балансу між двома важливими показниками:

  • Оптимізацією рівнів запасів
  • Підвищенням рівня сервісу

Конфлікт у тому, що чим вище ми хочемо зробити рівень сервісу, тим більше запасів необхідно тримати. Але чим більше ми зберігаємо запасів, тим більше оборотних коштів заморожуємо, а це веде до зниження показнику ROI.

У пошуках міфічного балансу команда відділу логістики марно витрачає багато зусиль, то нарощуючи запаси для підвищення рівня сервісу, то знижуючи рівні запасів для вивільнення фінансів.

Завдання DDMRP — оптимізувати рівні запасів та підвищити рівень сервісу одночасно, при цьому методологія дає змогу знижувати залежність планування виробництва від прогнозування.

Зниження запасів до 40%

Зростання продажів до 33% у середньому

Підвищення рівня сервісу до 99%

Demand Driven
Planner Professional

Семінар по глибинному вивченню методології DDMRP
Планування та управління запасами на виробництві та в дистрибуції

Топ-менеджери
виробничих та дистрибуційних компаній

Компанії діляться інсайтами по використанню DDMRP

ПОСІБНИК ПО DEMAND DRIVEN MRP

DDMRP. Планування потреби
у матеріалах на основі попиту

Книга для виробників та дистриб`юторів про те,
як управляти запасами на основі реального попиту

Свіжі новини